Jubilieumconcert 13 maart 2016

Op zondag 13 maart 2016 werd het eerste concert verzorgd vanwege het 90-jarig bestaan van De Woudklank.

Onderstaand een impressie van het optreden van de malletband

Op deze dag werd ons oudste lid Appie Slot benoemd tot erelid. Appie is 61 jaar lid van de vereniging en heeft 40 jaar in het bestuur gezeten.

appie